Συνέντευξη της Εξοχότητας του Τζίγκαρ Κόνγκτρουλ Ρίνποτσε με θέμα τη Γενεαλογία

1.      Μια θεμελιώδης άποψη της κίνησης Ρίμε είναι πως οι διδασκαλίες και οι ασκήσεις όλων των σχολών του Θιβετάνικου Βουδισμού μπορούν να οδηγήσουν στην ίδια τελική πραγμάτωση. Παρόλα αυτά, ο Τζάμγκον Κόνγκτρουλ ο Μέγας και ο Κυάμπτζε Ντίλγκο Κυέντσε Ρίνποτσε πάσχισαν με κάθε τρόπο να βρουν, λάβουν και διαδώσουν σπάνιες γενεαλογίες διδασκαλιών που βρίσκονταν σε κίνδυνο να εξαφανιστούν. Τί αναζητούσαν σε αυτές τις γενεαλογίες που δεν υπήρχε ήδη σε πιο κύριες γενεαλογίες και γιατί ήταν τόσο σημαντικό γι' αυτούς να διατηρήσουν τις γενεαλογίες αυτές;
 
Η Εξοχότητα του Τζίγκαρ Κόνγκτρουλ Ρίνποτσε:Είναι αλήθεια πως και οι οκτώ γενεαλογίες της βατζραγιάνα μπορούν να οδηγήσουν στην κατάσταση της φώτισης ή επίπεδο της κατάστασης του Βάτζραντάρα. Και οι οκτώ αυτές γενεαλογίες, που ήρθαν στο Θιβέτ από την ευγενή γη της Ινδίας, εισήχθησαν στο Θιβέτ από μεγάλους δασκάλους που είχαν εξαίρετες, ευγενείς προθέσεις να διαδώσουν τις γενεαλογίες αυτές, τις διδασκαλίες και τις ασκήσεις των γενεαλογιών αυτών, για να ωφελήσουν τις αισθανόμενες υπάρξεις.
Αν, κατά κάποιο τρόπο, δεν διαφυλαχτούν ξεχωριστά, με τα χαρακτηριστικά τους, τότε κάποιες από τις ευγενείς προθέσεις αυτών των μεγάλων δασκάλων, και ακόμα και οι ευγενείς προθέσεις του ίδιου του Βούδα, θα πρέπει να περιοριστούν σε μία γενεαλογία, και στις συγκεκριμένες διδασκαλίες και ασκήσεις αυτής της μιας γενεαλογίας· και αυτό θα ήταν περιορισμός.  
 
Επιπλέον, οι αισθανόμενες υπάρξεις πιθανόν να έχουν ποικίλους συνδέσμους σε σχέση με τους δασκάλους, καθώς και με τις γενεαλογίες και τις ασκήσεις, σύμφωνα με τους παρελθόντες καρμικούς συνδέσμους τους, και σύμφωνα με τις προσωπικές τους τάσεις και προσδοκίες. Έτσι, το να περιορίζονταν οι διδασκαλίες σε μία ή δύο γενεαλογίες που ήταν ακμαίες και δυνατές και να αποκλεισθούν οι υπόλοιπες που δεν ήταν εκείνο τον καιρό, σημαίνει πως θα τις είχαμε εγκαταλείψει και οι γενεαλογίες αυτές θα είχαν χαθεί.
 
Γι' αυτό τον λόγο ο Τζάμιανγκ Κυέντσε Ουάνγκπο και ο Τζάμγκον Κόνγκτρουλ Λόντρο Τάγιε κατέβαλαν επίπονες προσπάθειες στην αναζήτηση αυτών των οκτώ γενεαλογιών, στη συνέχεια να λάβουν τις μεταδόσεις και τις διδασκαλίες πάνω στις ασκήσεις, μετά να κάνουν τις ασκήσεις οι ίδιοι, και στη συνέχεια να τις διαδώσουν. Εξ' αιτίας αυτού έχουμε σήμερα και τις οκτώ γενεαλογίες ζωντανές. Και έτσι είναι εξαιρετικό, το ότι ένας άνθρωπος μπορεί να τις ασκήσει σαν ένα ολοκληρωμένο δρόμο προς τη φώτιση, ή οκτώ διαφορετικοί άνθρωποι να ασκήσουν οκτώ διαφορετικές γενεαλογίες σαν ένα ολοκληρωμένο δρόμο προς τη φώτιση, ή οκτώ διαφορετικοί άνθρωποι να ασκήσουν μία γενεαλογία σαν ένα ολοκληρωμένο δρόμο προς τη φώτιση.      
 
Αυτό μας δίνει τη μεγάλη και σημαντική ευκαιρία να διαφυλάξουμε και να εκπληρώσουμε τις ευγενείς προσδοκίες των μεγάλων δασκάλων του παρελθόντος, και των οκτώ διαφορετικών γενεαλογιών, καθώς και τη δυνατότητα να εκπληρώσουμε τις μεγάλες προσδοκίες των όντων από τη δική τους πλευρά -με τους δικούς τους καρμικούς συνδέσμους και ιδιοσυγκρασίες. Έτσι λοιπόν πιστεύω πως οι δάσκαλοι του παρελθόντος έχουν ιδιαιτέρως εκτιμήσει τη δουλειά που οι δύο τους έκαναν, και εγώ επίσης αισθάνομαι πως ήταν μια εξαιρετική υπηρεσία προς το Βουδιστικό Ντάρμα.  
 
2.      Ποια είναι τα γνωρίσματα μιας αυθεντικής γενεαλογίας διδασκαλιών;
 
ΗΕΤΤΚΡ: Για να είναι αυθεντική μια γενεαλογία διδασκαλιών πρέπει να είναι μια αυθεντική γενεαλογία του Βουδιστικού Ντάρμα, που πρέπει να θεμελιώνεται στα τρία πιτάκα: βινάγια, σούτρα και αμπιντάρμα.
Οι διδασκαλίες των βινάγια τονίζουν την αρχή του μετασχηματισμού του σώματος, του λόγου και του νου κάποιου, από την αρνητική δημιουργία αρνητικού κάρμα, στη θετική δημιουργία θετικού κάρμα. Όλοι οι όρκοι και οι αρχές υπάρχουν για να δώσουν αληθινά κάποια σοφία και επιδέξια μέσα στο άτομο για να μπορέσει να πραγματοποιήσει κάποιο μετασχηματισμό στις τρεις αυτές εισόδους, όχι μόνο σαν μελέτη και γνώση, αλλά στην ίδια τη ζωή του.   
Στη συνέχεια οι διδασκαλίες των σούτρα τονίζουν περαιτέρω την αρχή της απελευθέρωσης από τη δυστυχία της σαμσάρα, με ποικίλους τρόπους συγκέντρωσης του νου, που οδηγούν τον άνθρωπο σε ένα υψηλότερο επίπεδο κατανόησης του δυναμικού του και του τι ο νους αυτός μπορεί να κατορθώσει μέσω των ασκήσεων του διαλογισμού.
Οι διδασκαλίες του αμπιντάρμα τονίζουν την αληθινή κατανόηση της φύσης του ατομικού εαυτού, ή της φύσης των φαινομένων, και πως -απόλυτα, είναι κενότητα. Στησχετικότηταόμωςλειτουργούνλόγωτωναλληλεξαρτημένωνκαταγωγών.  
 
Έτσι, αυτά δίνουν στον άνθρωπο ένα πλήρες νόημα -από τον εξωτερικό μετασχηματισμό στο μεσαίο επίπεδο μετασχηματισμού και μετά στο βαθύ επίπεδο μετασχηματισμού. Ο εξωτερικός μετασχηματισμός συμβαίνει με την αλλαγή των τριών εισόδων σε θετικές δραστηριότητες, καθώς και με την ανάπτυξη περισσότερων σαμάντι για να υποστηρίξουν αυτό. Στη συνέχεια ο άνθρωπος ωριμάζει, για να καταλάβει πως η συμπαντική αλήθεια, ή η φύση των πάντων είναιευθύς εξ' αρχής. Όπως ο Βούδας είπε: είτε οι τατάγκατα έρχονται σε αυτό τον κόσμο είτε όχι, είναι πάντα νιρβάνα, γιατί παραμένει πάντα Ντάρματα.
 
Έτσι, οι τρεις αυτές διδασκαλίες και οι αρχές των τριών αυτών πρακτικών πρέπει να βρίσκονται στη σουτραγιάνα και στη μαντραγιάνα. Μερικοί λένε πως η μαντραγιάνα έχει τα δικά της τρία μέρη· άλλοι λένε πως η μαντραγιάνα είναι μια πιο εξεζητημένη μορφή του αμπιντάρμα. Ωστόσο, με αυτό τον τρόπο η αυθεντικότητα του Βουδιστικού Ντάρμα μπορεί βεβαιωθεί.     
 
3.      Στον Θιβετάνικο Βουδισμό η πραγματική μετάδοση περιλαμβάνει το λούνγκ, την ενδυνάμωση και την εξήγηση της άσκησης. Ποια είναι η σημασία του καθενός από αυτά τα στοιχεία σε μια αυθεντική μετάδοση διδασκαλιών; Πότε και πώς αυτή η μέθοδος της μετάδοσης άρχισε και γιατί θα έπρεπε να συνεχιστεί και να διαφυλαχτεί;
 
ΗΕΤΤΚΡ: Η ενδυνάμωση έχει αληθινές συμβολικές ιδιότητες. Πρώτα από όλα, ο χαρακτήρας της φώτισης είναι ο ίδιος ο νους του όντος, που κατέχει τη φωτισμένη φύση. Όμως επειδή είναι σκιασμένη, πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία που να εξαγνίσει την πνευματική συσκότιση. Στη βατζραγιάνα η κάθαρση αυτή μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα μέσα από τη διαδικασία της ενδυνάμωσης. 
 
Η φωτισμένη αυτή κατάσταση του νου, που είναι η φύση του νου όλων των αισθανόμενων όντων, έχει πολλές εν δυνάμει ιδιότητες της φώτισης που χρειάζεται να ωριμάσουν. Έτσι, στην αρχή του δρόμου της άσκησης της βατζραγιάνα, η ενδυνάμωση έχει τη δύναμη να ωριμάσει γρήγορα αυτά τα δυναμικά -ή σπόρους, μετά την κάθαρση της συσκότισης. 
 
Έτσι, στην περίπτωση ενός μεγάλου δασκάλου και ενός εξαίρετου μαθητή -όπου οι ιδιότητες του μεγάλου δάσκαλου είναι πραγματικά παρούσες και οι ιδιότητες του εξαίρετου μαθητή είναι πραγματικά παρούσες, μεγάλο μέρος του δρόμου μπορεί να πραγματωθεί, με τον άνθρωπο να πραγματώνει τη φώτιση ακόμα και στη σύντομη χρονική περίοδο που διαρκεί μια ενδυνάμωση. Έχουμε πολλές τέτοιες ιστορίες. 
 
Τις περισσότερες φορές όμως είναι απλά μια ενδυνάμωση, έτσι ώστε κάποιος αργότερα να μπορεί να ασκήσει πλήρως την άσκηση που έχει ξεκινήσει με την άδεια του γκούρου και τις ευλογίες της γενεαλογίας κατά τη διάρκεια της ενδυνάμωσης. Η ενδυνάμωση λοιπόν είναι εξαιρετικά αναγκαία. Χωρίς αυτήν, οι διδασκαλίες της βατζραγιάνα στερούνται των ευλογιών να τις ασκήσει κάποιος προσωπικά, είναι πραγματικά το κλειδί γι' αυτό. 
 
Η δεύτερη μετάδοση -η προφορική μετάδοση, είναι όταν μεγάλοι δάσκαλοι έχουν συνθέσει σάντανα και σχόλια, όπου στην κάθε λέξη και στην κάθε φράση μες στο γραπτό έχουν δυναμικά 'βάλει' τον νου της δικής τους πραγμάτωσης. Έτσι, όταν διαβάζεται σε σένα έχεις πρόσβαση στις ευλογίες αυτές. Συνεπώςοιπροφορικέςμεταδόσειςείναιπολύσημαντικέςστοδεύτεροστάδιο.
 
 
Μετά πάλι, δεν γίνεσαι αμέσως βαθύς γνώστης, απλώς με την προφορική μετάδοση. Επειδή η άσκηση έχει πολύ βαθύ και εμβριθές νόημα, χρειάζεσαι επίσης ένα σχόλιο, και γι' αυτό χρειάζεται να καθοδηγηθείς βήμα - βήμα με ακριβή εκπαίδευση πάνω στο θέμα. Γι' αυτό τον λόγο το τρί είναι πολύ σημαντικό.
 
Το πρώτο λοιπόν σχετίζεται περισσότερο με την ωρίμανση της βουδικής φύσης· τα άλλα δύο σχετίζονται περισσότερο με την απελευθέρωση του ατόμου από την κατάσταση της άγνοιας και της σύγχυσης. Αυτά τα τρία συνεπώς, ουάνγκ, λούνγκ και τρί, είναι πολύ σημαντικό μέρος της βατζραγιάνα.   
 
  1. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στη λήψη μιας διδασκαλίας, μιας ενδυνάμωσης (ουάνγκ), μιας προφορικής μετάδοσης (λούνγκ) μιας εξήγησης (τρί) και μιας "οδηγίας που καταδεικνύει";  
 
ΗΕΤΤΚΡ: Κατά τη διάρκεια τους αυτό που πραγματικά λαβαίνει κάποιος είναι ακριβώς "η κατάδειξη". Πιο 'έντονα' όμως, στο τέλος των αμπισέκα (ενδυναμώσεων), κατά την τέταρτη αμπισέκα, λαβαίνει κάποιος την κατάδειξη της αληθινής φύσης του νου του· αυτό που δεν είναι κάτι διαφορετικό από τη φύση όλων των τατάγκατα, γιατί το ως έχει δεν διαφοροποιείται. Τη στιγμή αυτή ονομάζεται "η οδηγία της κατάδειξης".    
 
  1. Η αυθεντική μετάδοση των διδασκαλιών φαίνεται επίσης να συνδέεται αναπόσπαστα με τη σχέση με έναν αυθεντικό δάσκαλο -κάποιον που ενσωματώνει τις ιδιότητες της σοφίας και της συμπόνιας και που προτίθεται να εργαστεί με τον μαθητή σε προσωπικό επίπεδο. Καθώς πολλοί από τους μεγάλους δασκάλους μεγαλώνουν σε ηλικία, η μετάδοση των διδασκαλιών συχνά γίνεται σε όλο και μεγαλύτερες συγκεντρώσεις, ακόμα ίσως και εικονικά. Ποιες είναι οι επιπτώσεις, των μεγάλων, 'απρόσωπων' μεταδόσεων όπου οι μαθητές μπορεί να μην έχουν προσωπική σχέση με τον δάσκαλο; Ποια συμβουλή θα δίνατε σε μαθητές που λαβαίνουν διδασκαλίες μέσα από μια δημόσια μετάδοση και που επιθυμούν να κάνουν πράξη τις διδασκαλίες αυτές;
 
ΗΕΤΤΚΡ: Είναι πολλά τα ερωτήματα σε αυτή τη μια ερώτηση. Μπορώ απλά να απαντήσω σε σχέση με το ντάρμα, το υπόλοιπο είναι προσωπικό και γι' αυτό οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν προσωπικές επιλογές. Στο ντάρμα όμως, στο ντάρμα της βατζραγιάνα, ένα άτομο πρέπει πρώτα από όλα να έχει εκπαιδευτεί πραγματικά καλά στην άσκηση της μποντιτσίτα και πρέπει να έχει αληθινά σημάδια μιας βαθιάς, προσεχτικής επιθυμίας για την απελευθέρωση των άλλων και της ωφέλειας των άλλων πέρα από συνηθισμένη φροντίδα· πέρα από κοινή εγωκεντρικότητα και την επιστράτευση της υπηρεσίας του δάσκαλου για να ικανοποιήσει τις προσωπικές του ανάγκες. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο.    
 
Μετά, επιπροσθέτως, το άτομο πρέπει να καταπιαστεί με τη γενική μελέτη του ντάρμα, της σουτραγιάνα και της μαντραγιάνα. Ιδιαίτερα στη μαντραγιάνα πρέπει κάποιος να έχει επίσης την ενδυνάμωση, τη μετάδοση και την εξήγηση. Όχι μόνο αυτό, πρέπει να έχει δουλέψει με ένα συγκεκριμένο κύκλο άσκησης προσωπικά με τον γκούρου και τις ουσιαστικές οδηγίες του γκούρου, και πρέπει να έχει αναπτυχθεί μια γνήσια βεβαιότητα. Όχι μόνο βεβαιότητα, αλλά πρέπει να υπάρχει μια γνήσια γραμμή ευλογίας ώστε κάποιος να αισθάνεται πως μπορεί να μεταδώσει στους άλλους και να γίνει αιτία ώστε οι άλλοι να έχουν κάποιο σημαντικό μετασχηματισμό.
Αυτές λοιπόν είναι οι ιδιότητες του δάσκαλου. Γενικά στα τάντρα αναφέρονται ως "οι δέκα ιδιότητες". Νομίζω πως περικλείονται στα παραπάνω.    
 
 
  1. Λέγεται πως ο Βουδισμός προσαρμόζει το ύφος του ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ανθρώπων σε κάθε νέα χώρα που ριζώνει. Υπάρχει περίπτωση η ουσία των διδασκαλιών του Βούδα να χαθεί στη διαδικασία της προσαρμογής αυτής, και αν ναι, πως θα ήταν αυτό; Με άλλα λόγια, ποιες είναι οι ουσιαστικές, θεμελιώδεις ιδιότητες του Βουδισμού που υπερβαίνουν την τοπική προσαρμογή; 
 
ΗΕΤΤΚΡ: Μπορώ να πω πως ναι, ο Βουδισμός προσαρμόζεται σε κάποιο βαθμό στον πολιτισμό, καθώς και στην προτίμηση των ανθρώπων, για να είναι πιο προσιτός και για να είναι πιο άμεσος, ώστε να υπάρξει ωφέλεια. Ωστόσο, η κατάσταση του νου των ανθρώπων και οι συνολικές καταστάσεις του νου των όντων κατά κύριο λόγο δεν έχουν αλλάξει. Η άγνοια δεν έχει υπάρξει διαφορετική σε διαφορετικούς χρόνους και πολιτισμούς.        
 
Επίσης, η σύγχυση της προσκόλλησης στον εαυτό δεν έχει αλλάξει μέσα στο χρόνο ή σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Όπως και η τάση της αγάπης και της προστασίας του εαυτού, οι δραστηριότητες αυτής της αγάπης που γίνονται τα πέντε αρνητικά δηλητήρια, το πώς τα πέντε αρνητικά δηλητήρια παράγουν μη-ενάρετο έργο, και το πώς αυτή η μη-ενάρετη ενέργεια επηρεάζει τον νου κάποιου ώστε να περιπλανιέται στη σαμσάρα με τις ψευδαισθήσεις -αυτά δεν έχουν αλλάξει.      
Έτσι, ο Βουδισμός, σαν ένα φάρμακο ή αντίδοτο γι' αυτά, πόσο θα μπορούσε να προσαρμοστεί και να αλλάξει; Πρέπει να παραμείνει αληθινός στην αρχική του γνησιότητα και αυθεντικότητα ώστε πραγματικά να μπορεί να δημιουργήσει κάποια δυναμικά μέσα μετασχηματισμού, μέσω της σοφίας και των επιδέξιων μέσων που βρίσκονται στις διδασκαλίες και την άσκηση. Αν προσαρμοστεί υπερβολικά ακολουθώντας τις προτιμήσεις των ανθρώπων, τότε θα προσαρμοστεί μάλλον στις  προσκολλήσεις των ανθρώπων, αντί να μετασχηματίσει αυτόν τον νου που εμφανίζει την προσκόλληση.      
 
Αν προσαρμοστεί με υπερβολική μεροληψία σε σχέση με κάποιες διδασκαλίες, απορρίπτοντας κάποιες άλλες πολύ σημαντικές πλευρές των διδασκαλιών που έχουν μεγάλη αξία για τον μετασχηματισμό του νου, αυτό θα ήταν προσαρμογή στην εχθρότητα. Η απορρέουσα σύγχυση θα ήταν η ανοησία, δεν νομίζω λοιπόν ότι θα λειτουργήσει. 
 
Αυτό που εννοώ είναι ότι δεν έχει να κάνει και τόσο με την προσαρμογή ή την μη προσαρμογή, αλλά το πως ο Βουδισμός λειτουργεί σαν φάρμακο για την αρρώστια που χρειάζεται να θεραπευτεί, και μπορεί η αρρώστια να θεραπευτεί εάν το φάρμακο δεν έχει τη δύναμη ή τη σοφία ή τα επιδέξια μέσα; Δεν το νομίζω. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει, όσο αφάνταστα δημοφιλής και να είναι.
 
7.  Ποιοί νομίζετε ότι είναι οι διαφορετικοί παράγοντες που θα πρέπει να είναι παρόντες ώστε μία νέα γενεαλογία να θεωρηθεί αυθεντική;
           
ΗΕΤΤΚΡ: Νέα γενεαλογία; Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό.
 
8.  Πώς θα αποφύγουμε να παγιδευτούμε σε μία μη-γνήσια γενεαλογία; Με άλλα λόγια, πως μπορούμε να διακρίνουμε μία αυθεντική γενεαλογία και ένα αυθεντικό τέρμα από τα μη αυθεντικά τέρμα που μπορεί να υπάρχουν απλά για να τεκμηριώσουν ή να προωθήσουν το εγώ κάποιου?
 
ΗΕΤΤΚΡ: Γενικά μιλώντας, η γενεαλογία των τέρμα είναι κυρίως η γενεαλογία της παράδοσης των Νυίνγκμα, χωρίς να είναι αυστηρά μόνο η παράδοση των Νυίνγκμα. Ο τρόπος που επικυρώνονται, συνήθως ο τέρτον όταν ανακαλύπτει ένα τέρμα, είτε πρόκειται για τέρμα της γης ή για τέρμα του νου, σχεδόν πάντοτε κατέχει μία αυθεντική γενεαλογία που είναι γνωστή στη περιοχή ή γενικότερα στον κόσμο του Βουδιστικού Ντάρμα. Μετά συμβουλεύεται τον δάσκαλό του," Έχω αυτού του είδους το προαίσθημα και αυτού του είδους την ανακάλυψη τερ - τί νομίζετε; Θα ήταν ωφέλιμο ή χρήσιμο αν το δημοσιοποιήσουμε και το κάνουμε διαθέσιμο;"
 
Τότε ο δάσκαλος εξετάζει την κατάσταση με κάθε προσωπικό μέσο που διαθέτει. Εάν υπάρχουν πραγματικά μεγάλα και ευοίωνα σημάδια, ο δάσκαλος λέει στον τέρτον "προχώρα". Μετά ο τέρτον το ασκεί, και θα πρέπει να έχει την πραγματική ευλογία του Γκούρου Πάντμασαμπάβα ή της Γιέσε Τσόγκυαλ, οι οποίοι εικάζεται ότι το έκρυψαν παλαιότερα για τις μελλοντικές γενεές.
 
Μετά από όλα αυτά τα βήματα, ακόμη και αφού γίνει διαθέσιμο, θα πρέπει και πάλι να γίνει ένα είδος επικύρωσης και έγκρισης από κάποιον μεγάλο δάσκαλο ο οποίος να είναι πολύ γνωστός στην περιοχή ή στην χώρα, και να γνωρίζει αυτού του είδους τον κύκλο των τέρμα της άσκησης. Αυτός ο δάσκαλος θα πρέπει να πει ότι είναι ένα αυθεντικό τέρμα. Μόνο τότε, σε αυτό το σημείο, μπορεί ομάδα ασκητών να συγκεντρωθεί και να λάβει τη μετάδοση. Έτσι ήταν και η ιστορία του Τσόγκυουρ Λίνγκπα ή και του Ντούτζουμ Λίνγκπα ή και όποιου άλλου (τέρτον). Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ένας πιθανόν άγνωστος τέρτον γίνεται ένας πολύ ονομαστός τέρτον.
 
Όταν ανακαλύπτονται ψεύτικα τέρμα και όταν εμφανίζονται ψεύτικοι τέρτον, δεν υπάρχει τίποτε από όλα αυτά. Όταν δεν συμβαίνει καμία τέτοια διαδικασία, τότε θα πρέπει αυτόματα να το θεωρήσουμε σαν ψεύτικο.
 
Επίσης, το είδος της πρόθεσης ή της μποντιτσίτα του Γκούρου Ρίνποτσε καθώς και της Γιέσε Τσόγκυαλ, και του τέρτον επίσης, είναι πραγματικά πολύ παρόντα στις ευλογίες και στα σημάδια των ευλογιών. Με τους ψεύτικους τέρτον, δεν υπάρχουν και πολλά τέτοια σημάδια.
 
9.  Τι θα πρέπει να είναι παρόν στη γενεαλογία, στον δάσκαλο, στις διδασκαλίες και στον μαθητή για να συμβεί μια γνήσια μετάδοση;
 
ΗΕΤΤΚΡ:  Θα πρέπει να υπάρχει βαθειά πρόθεση για απελευθέρωση, καθώς και εμπιστοσύνη στη διαδικασία με την οποία το ντάρμα ή η άσκηση του ντάρμα μπορεί να την κάνει να συμβεί.
 
10.  Τι θα πρέπει να εμφανιστεί σε μία γενεαλογία ώστε να μπορέσει να κρατηθεί σε μία χώρα όπου οι διδασκαλίες είναι εντελώς καινούριες και άγνωστες;
 
ΗΕΤΤΚΡ:  Το Βουδιστικό ντάρμα ήταν καινούριο και άγνωστο όταν πρωτοεμφανίστηκε στην Ινδία και στο Θιβέτ επίσης. Δεν διαφέρει καθόλου απ' ότι στην Αμερική. Η μελέτη, η άσκηση και επίσης η πραγμάτωση θα πρέπει να υπάρξουν για να μπορέσουν οι ευλογίες πραγματικά να συνεχιστούν.
 
11.  Όταν ένας μαθητής λαβαίνει πολλές μεταδόσεις, πως μπορεί να γνωρίζει ποιές ασκήσεις είναι οι δεσμεύσεις-σάμαγια που θα ολοκληρώσει είτε μέσω της χρονικής διάρκειας της άσκησης, είτε με τον αριθμό των μάντρα που θα πρέπει να συσσωρεύσει ή με την εμφάνιση σημαδιών πραγμάτωσης;
 
ΗΕΤΤΚΡ:  Νομίζω ότι λίγο πολύ θα πρέπει κάποιος να συμβουλευτεί τον ίδιο του τον δάσκαλο. Αλλά εάν είστε αφιερωμένοι σε μία συγκεκριμένη άσκηση που απελευθερώνει από τη δυστυχία της σαμσάρα και οδηγεί στην κατάσταση της φώτισης, και αν υπάρχει το στοιχείο της κάθαρσης της συγχυσμένης κατάστασης του νου σας για να πραγματώσετε την αληθινή σας φύση και τις ιδιότητες της φωτισμένης φύσης, γενικά μιλώντας, όλα τα σάμαγια θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε αυτήν την μία παράδοση σοφίας.
 
Αλλά μερικοί δάσκαλοι πολύ αυστηρά τονίζουν ότι ακόμη και αν το κάνετε αυτό, θα πρέπει να κρατάτε τη σύνδεση με τις διαφορετικές όψεις της άσκησης και τις διαφορετικές ενδυναμώσεις που έχετε λάβει και που έχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Θα πρέπει λοιπόν να συμβουλευτείτε τους διάφορους δάσκαλους για να γνωρίζετε ποιές μπορεί να είναι οι δεσμεύσεις.
 
12.  Ποιές είναι οι καρμικές συνέπειες για τον δάσκαλο, τον μαθητή και τη γενεαλογία όταν αποτυγχάνουμε να διατηρήσουμε τα σάμαγια καθαρά;
      
ΗΕΤΤΚΡ: Η συνέπεια είναι ότι είμαστε ήδη στη σαμσάρα και θα παραμείνουμε στη σαμσάρα συνεχώς. Το να ξεκινήσουμε κάτι τόσο σημαντικό σαν αυτό και να μην μπορέσουμε να αντιληφθούμε την αξία του, νομίζω ότι είναι μια μεγάλη απώλεια.
 
13.  Ποιός καθορίζει πότε μία νέα γενεαλογία δεν είναι αυθεντική και πως λειτουργεί αυτό;
 
ΗΕΤΤΚΡ: Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο που στην πραγματικότητα το καθορίζει αυτό. Η γενική κοινή άποψη σχετικά με το τι αντιπροσωπεύει το Βουδιστικό Ντάρμα στον κόσμο, όλοι όσοι γνωρίζουν το νόημα του Βουδιστικού Ντάρμα, είναι ότι παραθέτει το αντι-εγώ έναντι του υπερ-εγώ, την αντι-αμαύρωση έναντι της υπέρ-αμαύρωσης. Και θα πρέπει να υπάρχει η υπερ-μποντιτσίτα έναντι της αντι-μποντιτσίτα. Θα πρέπει να υπάρχει η θέαση της υπερ-κενότητας έναντι της δυαδικής θέασης. Στη βατζραγιάνα, θα πρέπει να υπάρχει περισσότερο η θέαση της καθαρής αντίληψης έναντι της μη-καθαρής αντίληψης.
 
14.  Ποιοί είναι οι παράγοντες που καθορίζουν αν ένα κείμενο είναι αυθεντικό τέρμα ή μία σύνθεση;
 
ΗΕΤΤΚΡ: Νομίζω ότι εξήγησα ήδη το πως επικυρώνεται ένα τέρμα.
 
15.  Εφόσον η σοφία ενυπάρχει εκ φύσεως σε όλους μας, τί κάνει τη σοφία που διδάσκεται από ένα δάσκαλο μιας 'αυθεντικής γενεαλογίας' να έχει μεγαλύτερη αξία από εκείνη ενός δυτικού 'μη αυθεντικού' δασκάλου;
 
ΗΕΤΤΚΡ: Η σοφία υπάρχει μέσα σε όλα τα όντα. Αλλά το ερώτημα εδώ είναι το αν κάποιος την έχει πραγματώσει ή όχι και αν έχει την ευλογία να την μεταδώσει ή όχι. Δεν είναι καθόλου θέμα φυλής ή φύλου.
 
16. Όταν η Πέμα Τσόντρον και ο Τζακ Κόρνφιλντ είναι τόσο προσιτοί και εύκολο να διαβαστούν, γιατί θα πρέπει να πασχίσουμε να διαβάσουμε 'Τα Πετράδια Του Ντάρμα' ή 'Τα Λόγια Του Τέλειου Δασκάλου Μου';
 
ΗΕΤΤΚΡ: Εάν η πρόθεσή σας είναι απλά να διαβάσετε κάτι που είναι προσιτό και που βολεύει τον νου σας, τότε δεν υπάρχει λόγος να διαβάσετε τίποτε περισσότερο από ότι σας προσφέρουν εκείνοι. Αλλά εάν ο σκοπός σας είναι να ακολουθήσετε μια γενεαλογία και να μελετήσετε ένα τάντρα και αν η πρόθεσή σας είναι να μπείτε σε έναν δρόμο που είναι το μονοπάτι της βατζραγιάνα, της μαχαγιάνα και της χιναγιάνα, πέρα από αυτό που αυτοί οι δύο δυτικοί πολύ σημαντικοί και υπέροχοι δάσκαλοι προσφέρουν, χρειάζεται να αναμιχθείτε με τη μελέτη του ντάρμα πέρα από αυτά και είμαι σίγουρος και ότι και εκείνοι θα σας έλεγαν το ίδιο.
 
17.  Από που προέρχεται η εξουσιοδότηση της αυθεντικότητας ώστε να εγκαθιδρυθεί μία αυθεντική γενεαλογία;
 
ΗΕΤΤΚΡ: Νομίζω ότι η αυθεντικότητα εδραιώνεται από την ίδια την πηγή που προέρχεται. Δεν μπορεί να επικυρωθεί από μόνο της, θα πρέπει να επικυρωθεί από την πηγή, καθώς και τη φύση αυτού που προσπαθεί κάποιος να επικυρώσει, ότι και αν είναι αυτό, για παράδειγμα μια γενεαλογία ή το ντάρμα. Το να επικυρωθεί μία γενεαλογία δεν ξεκινάει από σένα, έρχεται πέρα από σένα, από τους δασκάλους σου και τους δασκάλους τους, έτσι θα πρέπει εκείνοι να κάνουν την επικύρωση.
Θα πρέπει να πουν, "ναι, αυτό το άτομο κρατά τις μεταδόσεις μου και γι' αυτό, αυτό το άτομο είναι ένας αυθεντικός δάσκαλος της γενεαλογίας μου, και θα ήθελα αυτό το άτομο να είναι σεβαστό ανάλογα".
 
Εάν (το άτομο) σχετίζεται με το ντάρμα, και πάλι θα πρέπει να έχει όλα αυτά που συζητήσαμε νωρίτερα, το στοιχείο του ντάρμα που πραγματικά μπορεί να μετασχηματίσει τον νου, τις όψεις του φαρμάκου που μπορεί πραγματικά να μετασχηματίσει και να θεραπεύσει την αρρώστια -την άγνοια και τις συγχύσεις του νου. Αλλιώς ακόμα και η βάση -για τους δασκάλους της γενεαλογίας να επικυρώσουν κάποιον- δεν θα είναι παρούσα.
 
18.  Πως αυτή η αυθεντικότητα έχει μεγαλύτερη αξία από αυτήν ενός δασκάλου που έχει κερδίσει το κύρος του μέσα από τη γενική ή δημόσια επιδοκιμασία;
 
ΗΕΤΤΚΡ: Η δημοφιλής ή γενική επιδοκιμασία, έρχεται μέσα από τον μαγνητισμό του δασκάλου και λίγο πολύ μέσα από την δημιουργική γραφή του δασκάλου. Στην πραγματικότητα το να μπορεί κάποιος να εμπνέει ανθρώπους είναι ένα σπουδαίο ταλέντο, αλλά κάποιος που έχει αυτού του είδους το ταλέντο ίσως να μην έχει ακόμη την πλήρη εκπαίδευση του ντάρμα, καθώς και τη μετάδοση και την εμπειρία της άσκησης και ίσως να μην έχει επίσης κάτι τέτοιο όπως η μποντιτσίτα.
 
Έχουμε πολλούς, πάρα πολλούς μεγάλους συγγραφείς, όπως εκείνη που έγραψε τον Χάρυ Πόττερ, μια μεγάλη συγγραφέας. Έτσι, απλά το να μπορεί να εμπνεύσει κάποιος τους ανθρώπους και να τους κάνει να ενδιαφερθούν για αυτό που έχει γράψει δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει όλα τα στοιχεία του ντάρμα που θα έπρεπε να έχει. Αυτά όμως πρέπει να υπάρχουν (σε έναν αυθεντικό δάσκαλο).
 
19.  Χρειάζεται κάποιος να κατανοήσει όλους τους συμβολισμούς της μετάδοσης για να αποκτήσει το όφελος της λήψης της μετάδοσης;
 
ΗΕΤΤΚΡ: Αν θα μπορούσε, αυτό θα ήταν το καλύτερο. Θα ήταν υπέροχο να τα κατανοήσει όλα αυτά, έτσι ώστε το αποτύπωμα που μένει στον νου να ενδυναμώνεται από την επίγνωση που δημιουργεί (η γνώση αυτή). Αλλά αν όχι, όταν αφοσίωση και καθαρή αντίληψη διατηρείται, γνωρίζοντας ότι υπάρχει κάποια μεγάλη σημασία (σε αυτό που συμβαίνει), αυτό θα μπορούσε να το συμπληρώσει.
 
20. Πως θα μπορούσαμε να διδάξουμε την ευγνωμοσύνη για τη δική μας γενεαλογία χωρίς κάποιο ίχνος σεχταρισμού να υποβόσκει; Πως θα αποφύγουμε την τάση να συγκρίνουμε άλλες γενεαλογίες 'λιγότερο επιδοκιμαστικά' με τη δική μας; Πως θα αποφύγουμε την τάση να θεωρούμε τη δική μας γενεαλογία την 'υψηλότερη';
 
ΗΕΤΤΚΡ: Ο σεχταρισμός ξεκινά από το ίδιο μας το εγώ και την προσκόλληση στο εγώ. Όταν αφορά το ντάρμα και την γενεαλογία, η ευγνωμοσύνη έρχεται από την ίδια μας την κατανόηση για το τι κάνει σε εμάς με βαθιούς και σημαντικούς τρόπους, για να μετασχηματίσει τον ίδιο μας τον νου. Έτσι, αν και μπορεί κάποιος να έχει βαθειά ευγνωμοσύνη, αν αυτό αφορά το ντάρμα και τη γενεαλογία, δεν μπορεί να είναι σεχταριστική.
Διότι ο σεχταρισμός αρχίζει από το εγώ -ακόμη και αν σχετίζεται με τη δική σας γενεαλογία, διδασκαλίες και άσκηση, που τα έχετε σε μεγάλη υπόληψη και τρέφετε μεγάλη ευγνωμοσύνη, (όταν υπάρχει σεχταρισμός σημαίνει ότι) λείπει το βάθος αυτού που υποτίθεται ότι είναι ή αντιπροσωπεύουν (η δική σας γενεαλογία, διδασκαλίες και άσκηση), λείπει ο τρόπος που υποτίθεται ότι λειτουργούν, δηλαδή σαν ένα φάρμακο για τη θεραπεία του εγώ.
 
Ιούλιος 2010

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

E-mail: samtentse_greece@hotmail.com
Τηλ.: +30 210 6424965 
 Κιν.: +30 6997121938,
 +30 6944106010


Αρχική Γνωριμία Νέα & Ανακοινώσεις Δραστηριότητα Ντάρμασρί Φωτογραφίες Επικοινωνία